Financování

Jako svépomocná organizace nepodporovaná z obecního nebo státního rozpočtu si musíme vystačit s velice malými finančními prostředky, které jsou převážně z členských příspěvků a drobných darů.

Jsme schopni SFingu vést s minimálními provozními a personálními náklady. Za to vděčíme našim aktivním členům, kteří pro SFingu vykonali i několik set hodin dobrovolné práce.

Dále děkujeme Terapeutickému centru Gaudia za možnost scházet se v jejich prostorech zdarma a velké díky patří Nadaci O2 za finanční a jinou podporu dřívějších projektů realizovaných lidmi se sociální fobií.

Uvítáme jakékoliv dary. Pokud se rozhodete nám poslat dar, můžete tak učinit na účet 2500534403 / 2010 a do zprávy pro příjemce můžete uvést, na co by dar měl jít.

Náš transparentní účet můžete sledovat zde:
Transparentní účet.
Na transparentním účtu jsou všechny výdaje a všechny příjmy krom účastnických poplatků za pobyty.

Abychom chránili osobní údaje lidí se sociální fobií využívající naše služby s finančními náklady jako sebezkušenostní pobyty, máme ještě účet na zasílání těchto plateb. Z tohoto účtu jsou pak všechny prostředky souhrně převedeny na transparentní účet.