Speciální setkání

Kromě pravidelné pondělní skupiny a občasného setkání na hraní deskových her pořádáme nebo jsme v minulosti pořádali další druhy setkání. Plánovaná setkání jsou uvedena v předhledu aktuálních setkání.

Probíhající a občasná setkání


Srazy

Srazy je volné setkání bez programu, kam je možné přijít a poznat další lidi s podobnými problémy. Srazy jsou vhodné zejména pro nové lidi, kteří se zatím necítí přijít na skupinu.

Dřívější aktivity


Veřejná vystoupení

Setkání na veřejném místě někde v kavárně/klubu v polotevřeném prostoru, kam mohou přijít i přátelé a známé mimo komunitu. Je možné recitovat, zpívat, hrát na hudební nástroj, prezentovat, říci vtip či něco o sobě. Jde především o trénink vystopování před ostatními, ale i možnost seberealizace a sebeprezentace, zároveň se jedná o zábavný večer.

Diskuzní/čtenářský kroužek

Setkání za účelem nácviku argumentace, sdělování svých názorů a stání si za nimi. Tématem je buď nějaké společenské téma nebo článek či kniha, kterou účastníci rozebírají a říkají své postoje a argumentují vůči ostatním. Účastníci ví téma dopředu a mohou se na něj připravit, na místě pak každý dostane prostor k jeho interpretaci a formulování vlastních názorů, na což mohou ostatní reagovat.

Expozice

Nepravidelné aktivity venku na veřejnosti na přímý trénink. Jde o cílené chození do težkých situací, kterým se lidé se sociální fobií obvykle vyhýbají, nebo jde o "bláznivé" věci, které na sebe upoutávají pozornost. Cílem je naučit se snášet pohledy a pozornost ostatních a naučit se jít do činností, kterým se dlouhodobě vyhýbáme.

Divadlo

Setkávání za účelem nacvičování vlastního divadelního vystoupení. Společná činnost má za účel překonávání ostychu a také možnost seberealizace.