Speciální setkání

Kromě pravidelné pondělní skupiny a občasného setkání na hraní deskových her pořádáme nebo jsme v minulosti pořádali další druhy setkání. Plánovaná setkání jsou uvedena v předhledu aktuálních setkání.

Probíhající a občasná setkání


Veřejné vystoupení

Probíhá jednou měsíčně v klubu Paliárka, adresa U Paliárky 7, Praha 5. Máme zde možnost vystoupení pro lidi se sociální fobii. Každý si může vyzkoušet, jaké to je, vystoupit před ostatními. Možnost je recitovat, zpívat, hrát na hudební nástroj, prezentovat, říci vtip či něco o sobě. Fantazii se meze nekladou.

Srazy

Srazy je volné setkání bez programu, kam je možné přijít a poznat další lidi s podobnými problémy. Srazy jsou vhodné zejména pro nové lidi, kteří se zatím necítí přijít na skupinu.

Dřívější aktivity


Diskuzní/čtenářský kroužek

Setkání za účelem nácviku argumentace, sdělování svých názorů a stání si za nimi. Tématem je buď nějaké společenské téma nebo článek či kniha, kterou účastníci rozebírají a říkají své postoje a argumentují vůči ostatním. Účastníci ví téma dopředu a mohou se na něj připravit, na místě pak každý dostane prostor k jeho interpretaci a formulování vlastních názorů, na což mohou ostatní reagovat.

Expozice

Nepravidelné aktivity venku na veřejnosti na přímý trénink. Jde o cílené chození do težkých situací, kterým se lidé se sociální fobií obvykle vyhýbají, nebo jde o "bláznivé" věci, které na sebe upoutávají pozornost. Cílem je naučit se snášet pohledy a pozornost ostatních a naučit se jít do činností, kterým se dlouhodobě vyhýbáme.

Divadlo

Setkávání za účelem nacvičování vlastního divadelního vystoupení. Společná činnost má za účel překonávání ostychu a také možnost seberealizace.