Svépomocná skupina

Pro koho je určena?


Pro všechny lidi trpící sociální fobií, výraznou sociální úzkostí nebo vyhýbavou poruchou osobnosti bez ohledu na věk. Není potřeba mít stanovenou diagnózu, ani mít doporučení psychologa. Může přijít i ten, kdo se ve svých problémech zatím nevyzná. Můžete i přijít, pokud máte k sociální úzkosti/fobii ještě další obtíže.

Skupina je otevřená jak těm, kteří s bojem proti úzkosti/fobii začínají a třeba ještě ani nebyli u psychologa/psychiatra, tak těm, kteří mají již kratší nebo delší dobu léčby za sebou. Vedle skupiny je vhodné docházet ještě na individuální nebo skupinovou psychoterapii anebo k psychiatrovi.

Jak skupina probíhá?


Na většině setkání bývá klasická svépomocná skupina a zbylá setkání jsou různě zaměřená.
Na skupině není přítomen psychoterapeut a vedeme si je sami. Je obvykle přítomno 7-12 lidí. Skupina se proměňuje a pokaždé je trochu odlišné složení. Někdo chodí pravidelně, jiný občas, někdo chodí již pár let, jiný teprve krátce. Lze chodit kdykoliv, i jen na vybrané setkání. Můžete přijít i po delší době nepřítomnosti.

Na klasické svépomocné skupině přinášejí aktivity pro skupinu 1-2 účastníci, kteří se k tomu předem dobrovolně přihlásili. Každý se může přihlásit (a také nemusí), je to zároveň forma překonávání úzkosti, intenzivnější než být pouze účastník. Aktivity jsou různé sebepoznávací hry, nácviky (např. prezentace, reklamace v obchodě), pohybové aktivity, kreslení, povídání na nějaké téma a jiné. Na tom, jak skupina probíhá, se lze podílet. Lze navrhovat aktivity a na skupinu se lze obrátit s čímkoliv, co člověk řeší, aby mu ostatní pomohli nebo řekli svůj pohled.

Skupina napomáhá k získání sebedůvěry, snižování úzkosti ve společnosti, trénování komunikace, porozumění sobě a také k navázání přátelských vztahů.

Pravidla skupiny


Účast na skupině je plně dobrovolná a lze kdykoliv předčasně odejít.
Všechny aktivity jsou dobrovolné a nemusíte se jich účastnit.
Účastníci nemusí sdělovat žádné osobní informace.
Není dovoleno vynášet osobní informace o ostatních účastnících mimo skupinu.
Účast na skupině neevidujeme a je i možné vystupovat pod jiným jménem nebo přezdívkou.
Na skupině vybíráme dobrovolný příspěvek na prostory, není však povinné cokoliv dávat.

Kdy a kde?


Místo konání pravidelné pondělní skupiny je nyní na několik setkání fara Náboženské obce Církve československé husitské na adrese Vratislavova 30/8, Praha 2. Je to kousek od zastávky Výtoň. Sraz je v 18:25-30 před vchodem, při pozdějším příchodu využijte kontakt uvedený u konkrétního setkání, případně 723 115 973, pokud tam žádný není.
předhled aktuálních setkání.

Jak se připojit na pondělní setkání?


Lze přijít kdykoliv bez předchozího ohlášení na uvedené místo srazu nebo dojít později až na místo. Pokud nebudete moci místo najít, zavolejte nebo napište sms na číslo uvedené v kontaktu u konkrétního setkání, případně na 723 115 973.

Je dobré, když předem napíšete na nebojmeselidi@email.cz krátkou zprávu, že přijdete, abychom s vámi počítali. Je také možnost se sejít individuálně před skupinou, je to příjemnější než přijít rovnou do skupiny. Na skupině se vám budeme věnovat, vše vysvětlíme a rádi vás přijmeme mezi sebe. Můžete ale přijít i bez ohlášení.