Co je sociální fobie?

Sociální fobie (SF) je nepřiměřený strach z kontaktu s ostatními lidmi, který se projevuje nervozitou a napětím. Člověk trpící SF má strach z hodnocení svého vzhledu, chování nebo charakteru. Touží udělat dobrý dojem, ale je přesvědčený, že udělá dojem nejhorší. Tato přesvědčení jsou živena negativními automatickými myšlenkami, které se týkají obávaných situací a považujeme je za pravdivé, i když jsou často hodně zkreslené. Jak mohou takové myšlenky vypadat?


 • To nezvládnu!

 • Ztrapním se!

 • Jsem úplně nemožný/á!

 • Vysmívají se mi!

 • Musím odsud rychle vypadnout!

 • Všichni ze mě mají srandu!Někteří lidé jsou úzkostní ve veškerých sociálních situacích (tzv. generalizovaná SF) počínaje opuštěním domu, pokračujíc přes jízdu MHD, pobyt ve škole nebo v práci a konče nákupem. Jiní lidé mají úzkost vázanou na konkrétní situace (tzv. specifická SF) jako například telefonování, jezení, přednášení mezi lidmi nebo oslovení člověka opačného pohlaví. Obávané situace mohou být doprovázeny nepříjemnými tělesnými příznaky jako je třes, červenání, pocity na zvracení, bušení srdce nebo problémy s dechem. Přes rozdílnost projevů SF je důležitým spojovacím prvkem vyhýbání se obávaným situacím, což mívá za následek problémy v oblastech týkajících se:


 • partnerských vztahů

 • přátelských vztahů

 • dokončení školy

 • hledání práce a fungování v ní

 • nadužívání návykových látek ve snaze zmírnit úzkost

 • celkové kvality životaZ výraznému zlepšení u lidí trpících SF dochází při psychoterapii či léčbě psychofarmaky, proto kontaktujte psychiatra nebo psychologa, pokud máte podezření, že se vás SF týká. Pokud nemáte odvahu, můžete kontaktovat nás, lidi, kteří mají se SF osobní zkušenost, ale nejsou odborníky, na emailu nebojmeselidi@email.cz.

Jak poznat sociální fóbii? Zkuste si malý testík!

 • Trápí tě samota a přitom se bojíš společnosti?
 • Máš strach, že se před lidmi znemožníš?
 • Máš strach, že budeš středem pozornosti?
 • Máš strach, že budeš muset mluvit před skupinou lidí?
 • Máš strach, že nebudeš vědět, o čem si povídat?
 • Máš strach, že budeš působit trapně?
 • Červenáš se před lidmi, třese se ti hlase, buší ti prudce srdce?


Poznáváš se v tomto výčtu nepříjemných prožitků a příznaků úzkosti? Lze říci, že toto jsou příznaky sociální fóbie.