Sebezkušenostní pobyty

Nabízíme možnost intenzivnějšího programu na překonávání sociální fobie a úzkosti. Jedná se o víkendový pobyt na chatě v přírodě.

Nejbližší pobyt: 29. 3. -1. 4. 2018 (prodloužený) - přihláška https://goo.gl/forms/whqpfGWbcM3mWGb72
Další pobyt: 29. 6. - 1. 7. 2018 (klasický)
Nový pobyt: 14. - 16. 9. 2018 (klasický)

Pro koho


Pobyt je určen pro lidi se sociální fobií či zažívající výraznou úzkost v mezilidském kontaktu. Nevyžadujeme diagnózu, ani doporučení, je však vhodné účast zkonzultovat s Vaším psychologem nebo psychiatrem. Pokud trpíte i jinými obtížemi, prosíme, nejdříve se s námi poraďte o vhodnosti účasti na pobytu.

Věkové omezení je od 18 let, případně od 15 let po domluvě a souhlasu zákoného zástupce, horní věkovou hranici nemáme.

Budeme mít maximálně 12 účastníků, 3 vedoucí a 1 kuchaře

Obsah


Náplň třídenního (eventuelně čtyřdenního) pobytu je sestavena z nácvikových, sebepoznávacích a jiných aktivit a her, jejímž účelem je nacvičení sociálních situací, zmírnění sociální úzkosti, zvýšení sebevědomí a získání větší jistoty v kontaktu s lidmi. Dalším cílem pobytu je poznání další lidí trpících sociální fobií a vzájemné sdílení zkušeností.

Veškeré aktivity dobrovolné a upravené na míru lidí se sociální fobií. Součástí pobytu je i společná příprava jídla a trávení volného času mimo program.

Program má svépomocný charakter a nejedná se o terapii.

Vedoucí


Pobyt je veden 3 vedoucími, kteří mají se sociální fobií sami osobní zkušenost, již ji však do určité míry dokázali překonat. Mají zkušenosti s vedením programu a s prací s cílovou skupinou. Vedoucí se spolu s ostatními účastní aktivit, u kterých je to možné.

Kromě vedoucích je na místě člověk také se zkušeností se sociální fobií/úzkostí, který se stará o vaření. Účastní se rovněž většiny programu jako účastník.

Budeme se snažit navodit příjemnou přátelskou atmosféru, kde se bude každý účastník cítit dobře a přirozeně. Nejedná se však o psychoterapii. Na pobytu není přítomen terapeut.

Kdy


Nejbližší pobyt se bude konat 29. 3. -1. 4. 2018. Jedná se o prodloužený pobyt čtvrtek až neděle. Začínáme ve čtvrtek později odpoledne (17:30), sraz ke společnému odjezdu z Prahy bude po 16. hodině. Končíme v neděli 7. ledna kolem 15:00. V průběhu roku 2018 plánujeme organizovat ještě 2 pobyty.

Místo ubytování


Pobyt bude probíhat na hájovně u Říčan, v blízkosti přírody.

Cena


Cena za prodloužený pobyt je 1200 Kč.

Cena je za ubytování, jídlo, program a pomůcky. Jídlo zahrnuje snídaně, obědy, večeře – první den začínáme večeří a v neděli končíme obědem. Vedoucí a kuchař připravují pobyt zadarmo.

Přihlášení


Je aktuálně spuštěno přihlašování na pobyt 29. 3. -1. 4. 2018: https://goo.gl/forms/whqpfGWbcM3mWGb72

Pokud máte zájem se účastnit pobytu, ale tento termín Vám nevyhovuje, můžete se nahlásit zde a budeme Vás kontaktovat, až budeme připravovat příští. http://goo.gl/forms/T0drFNQD0n

Další pobyty jsou naplánované na 29. 6. - 1. 7. a 14. - 16. 9. Přihlášky budou spuštěné vždy po skončení předchozího pobytu.

Pro jakékoliv dotazy před přihlášením, tak i po přihlášení nás můžete kontaktovat na e-mailu nebojmeselidi@email.cz
 

Autor: Dixaroc | Přidáno: 12. 10. 2012 - 00:23

Komentáře