Spolek SFinga

Vítejte na webových stránkách Spolku SFinga, který se věnuje pomoci lidem se sociánlí fobií.

Poslání spolku


Posláním spolku je vytvářet bezpečné a podporující prostředí pro lidi trpící sociální úzkostí, sociální fobií nebo vyhýbavou poruchou osobnosti, ve kterém dochází k vytváření nových vztahů, sdílení pocitů a problémů a zdokonalování sociálních dovedností, což přispívá k vyššímu sebevědomí, zmírňování úzkosti a k lepšímu zapojení do společnosti.

Cíle a činnost spolku


A. Hlavní činnost

a. Pravidelná setkávání a volnočasové aktivity pořádané za účelem nácviku sociálních dovedností.
b. Pomoc a podpora lidem s problémy v komunikaci a sociálních dovednostech, která je otevřená i všem nově příchozím.
c. Poskytování příležitostí k vzájemnému setkávání lidí trpící sociální fobií či sociální úzkostí, výměně zkušeností, sdílení pocitů i vzájemné psychické podpoře.
d. Zvyšování povědomí o sociální fobii ve společnosti za účelem zlepšení vztahu veřejnosti k lidem trpícím sociální fobií.
e. Zapojení a seberealizace lidí trpící sociální úzkostí či fobií v zájmových, pracovních a podnikatelských příležitostech organizované nebo zprostředkované spolkem

B. Vedlejší činnost

a. Provozování webu s informacemi o spolku a jeho činnosti.
b. Podnikatelská činnost určená k financování hlavní činnosti
c. Navazovat kontakt a spolupráci s obdobně zaměřenými organizacemi v ČR i zahraničí